X
  • Gemakkelijk in huis
  • Altijd op voorraad
  • Gratis bezorgen vanaf €150,-*
  • Gemakkelijk betalen met iDeal
  1. Home  »  
  2. Disclaimer

Disclaimer

De website van Houthandel de Graafschap is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Houthandel de Graafschap, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Houthandel de Graafschap zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Houthandel de Graafschap behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Houthandel de Graafschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Houthandel de Graafschap kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houthandel de Graafschap.

Houthandel de Graafschap is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.